HEYHAT!Ne yapalım meselâ?

Kategori: Sinema

Filmler, ebedî görsel sanata dairdir.

610 yılında Hz. Muhammed, Allah tarafından peygamberlik göreviyle onurlandırılmış ve son Hak dini İslâmiyet’in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim vahiy olunmaya başlanmıştır. Bu süreçten sonra İslâmiyet’i yaymaya başlayan peygamberimiz, vefat etmeden önce de İslâm Devleti’nin temellerini atmıştı. Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine’ye hicret ettikten sonra, kitâb ya da sahife ismiyle yazılı bir anayasa hazırlatmıştır. Bu belge, İbn-i İshak’ın siyerinde geçmektedir […]

Gezi Yazıları • Sinema • Târih Leave a comment