HEYHAT!Ne yapalım meselâ?

Aylar: Haziran 2015

30 Haz 2015

Yaratılış gereği, insanların bir arada yaşama zaruretleri ilk çağlarda kabile anlayışı şeklinde zuhur etmiş olup, zaman içerisinde bu birliktelik yerini daha büyük teşkilâtlar olan devletlere bırakmıştır. Devletlerin inkişafı ise kompleks yapıdaki imparatorlukları meydana getirerek insanlığın seyrini radikal bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Ne var ki tüm İbrahimî dinlerin müşterek inancına göre henüz yeryüzünde yaratılan ilk insan […]

Aylar: Haziran 2015

610 yılında Hz. Muhammed, Allah tarafından peygamberlik göreviyle onurlandırılmış ve son Hak dini İslâmiyet’in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim vahiy olunmaya başlanmıştır. Bu süreçten sonra İslâmiyet’i yaymaya başlayan peygamberimiz, vefat etmeden önce de İslâm Devleti’nin temellerini atmıştı. Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine’ye hicret ettikten sonra, kitâb ya da sahife ismiyle yazılı bir anayasa hazırlatmıştır. Bu belge, İbn-i İshak’ın siyerinde geçmektedir […]

Gezi Yazıları • Sinema • Târih Leave a comment

Aylar: Haziran 2015

03 Haz 2015

Nasihatnâme

İnsanın, avcılık ve toplayıcılığın egemen olduğu bir yaşamdan vazgeçip toprağı kullanmayı öğrenmesi ile vatan olgusu ortaya çıkmış ve vatan toprağını korumak için bilinçli organizasyonlar olan devletler kurulmuştur. Her devlet, İbn-i Haldun’un nazariyesine göre tıpkı bir insan gibi doğar, büyür, gelişir ve ölür. Bu durumda devletler için gösterilmesi gereken yegane çaba, o devletin optimum düzeyde kurumsallaşmasını […]